Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Lilla Alby 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 3 1690 19,7% 34,4% 24,7% 21,2% 3,8% 51,7% 48,3% 9,2%  
Summa 1690 19,7% 34,4% 24,7% 21,2% 3,8% 51,7% 48,3% 9,2%

http://www.val.se