Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 1 1543 23,8% 39,1% 20,0% 17,1% 4,6% 48,7% 51,3% 4,9%  
Summa 1543 23,8% 39,1% 20,0% 17,1% 4,6% 48,7% 51,3% 4,9%

http://www.val.se