Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 6 1237 25,5% 37,7% 20,9% 15,9% 4,0% 50,5% 49,5% 5,7%  
Summa 1237 25,5% 37,7% 20,9% 15,9% 4,0% 50,5% 49,5% 5,7%

http://www.val.se