Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 5 1053 20,1% 38,7% 22,2% 19,0% 4,3% 50,1% 49,9% 5,1%  
Summa 1053 20,1% 38,7% 22,2% 19,0% 4,3% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se