Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 1 1302 28,1% 44,5% 19,4% 8,1% 8,5% 48,8% 51,2% 14,0%  
Summa 1302 28,1% 44,5% 19,4% 8,1% 8,5% 48,8% 51,2% 14,0%

http://www.val.se