Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 9 Huvudsta Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Huvudsta Centrum 1572 20,0% 38,2% 21,2% 20,5% 4,9% 50,7% 49,3% 10,7%  
Summa 1572 20,0% 38,2% 21,2% 20,5% 4,9% 50,7% 49,3% 10,7%

http://www.val.se