Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 10 Huvudsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Huvudsta N 1623 19,5% 34,8% 17,9% 27,9% 4,4% 46,6% 53,4% 8,0%  
Summa 1623 19,5% 34,8% 17,9% 27,9% 4,4% 46,6% 53,4% 8,0%

http://www.val.se