Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 12 Huvudsta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Huvudsta SV 1582 18,1% 33,6% 23,4% 24,9% 4,9% 48,9% 51,1% 7,7%  
Summa 1582 18,1% 33,6% 23,4% 24,9% 4,9% 48,9% 51,1% 7,7%

http://www.val.se