Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 35 Huvudsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
35 Huvudsta Ö 1589 41,5% 29,6% 12,0% 16,9% 4,7% 53,1% 46,9% 27,9%  
Summa 1589 41,5% 29,6% 12,0% 16,9% 4,7% 53,1% 46,9% 27,9%

http://www.val.se