Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 15 Solna Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Solna Centrum 1675 17,7% 37,3% 23,0% 22,0% 5,1% 46,4% 53,6% 6,9%  
Summa 1675 17,7% 37,3% 23,0% 22,0% 5,1% 46,4% 53,6% 6,9%

http://www.val.se