Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Näset V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näset V 1186 15,9% 31,2% 23,9% 28,9% 6,7% 46,2% 53,8% 5,8%  
Summa 1186 15,9% 31,2% 23,9% 28,9% 6,7% 46,2% 53,8% 5,8%

http://www.val.se