Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Näset Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näset Ö 1586 19,0% 32,2% 22,3% 26,5% 7,0% 48,7% 51,3% 6,2%  
Summa 1586 19,0% 32,2% 22,3% 26,5% 7,0% 48,7% 51,3% 6,2%

http://www.val.se