Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Bo - Björnbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bo - Björnbo 1360 12,1% 28,8% 22,1% 37,0% 7,9% 45,4% 54,6% 4,0%  
Summa 1360 12,1% 28,8% 22,1% 37,0% 7,9% 45,4% 54,6% 4,0%

http://www.val.se