Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Rudboda V - Bosön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rudboda V - Bosön 1284 12,8% 30,4% 23,6% 33,3% 6,8% 47,2% 52,8% 3,9%  
Summa 1284 12,8% 30,4% 23,6% 33,3% 6,8% 47,2% 52,8% 3,9%

http://www.val.se