Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Baggeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1284 16,0% 28,3% 20,2% 35,5% 3,7% 40,6% 59,4% 6,7%  
Summa 1284 16,0% 28,3% 20,2% 35,5% 3,7% 40,6% 59,4% 6,7%

http://www.val.se