Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Larsberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Larsberg N 1316 20,8% 28,3% 21,0% 29,9% 3,8% 47,0% 53,0% 12,0%  
Summa 1316 20,8% 28,3% 21,0% 29,9% 3,8% 47,0% 53,0% 12,0%

http://www.val.se