Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Gångsätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gångsätra Ö 1598 13,6% 31,2% 22,8% 32,4% 6,8% 45,3% 54,7% 4,8%  
Summa 1598 13,6% 31,2% 22,8% 32,4% 6,8% 45,3% 54,7% 4,8%

http://www.val.se