Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Mölna Ö - Brevik V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölna Ö - Brevik V 1371 14,7% 40,3% 24,1% 20,8% 7,7% 48,9% 51,1% 6,3%  
Summa 1371 14,7% 40,3% 24,1% 20,8% 7,7% 48,9% 51,1% 6,3%

http://www.val.se