Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Käppala N - Gåshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Käppala N - Gåshaga 1856 15,6% 38,0% 28,1% 18,3% 5,9% 50,1% 49,9% 10,8%  
Summa 1856 15,6% 38,0% 28,1% 18,3% 5,9% 50,1% 49,9% 10,8%

http://www.val.se