Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaxholm - Ålder och kön - Vaxholm Sydost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Sydost 1476 12,4% 24,4% 30,1% 33,1% 6,6% 48,0% 52,0% 2,8%  
Summa 1476 12,4% 24,4% 30,1% 33,1% 6,6% 48,0% 52,0% 2,8%

http://www.val.se