Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaxholm - Ålder och kön - Vaxholm Mitt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1337 14,4% 29,2% 23,2% 33,3% 5,9% 43,5% 56,5% 3,1%  
Summa 1337 14,4% 29,2% 23,2% 33,3% 5,9% 43,5% 56,5% 3,1%

http://www.val.se