Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaxholm - Ålder och kön - Vaxholm Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Norr 1465 10,0% 63,1% 18,6% 8,4% 4,6% 50,9% 49,1% 4,0%  
Summa 1465 10,0% 63,1% 18,6% 8,4% 4,6% 50,9% 49,1% 4,0%

http://www.val.se