Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaxholm - Ålder och kön - Vaxholm Nordost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Nordost 1022 12,9% 45,2% 28,3% 13,6% 7,1% 50,6% 49,4% 3,9%  
Summa 1022 12,9% 45,2% 28,3% 13,6% 7,1% 50,6% 49,4% 3,9%

http://www.val.se