Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1216 34,7% 21,8% 15,0% 28,5% 9,0% 44,0% 56,0% 4,1%  
Summa 1216 34,7% 21,8% 15,0% 28,5% 9,0% 44,0% 56,0% 4,1%

http://www.val.se