Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Norrtälje - Fågelsången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Fågelsången 1142 14,2% 30,9% 25,1% 29,8% 7,9% 48,4% 51,6% 2,2%  
Summa 1142 14,2% 30,9% 25,1% 29,8% 7,9% 48,4% 51,6% 2,2%

http://www.val.se