Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Väddö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väddö Södra 402 9,7% 14,4% 35,1% 40,8% 4,7% 53,5% 46,5% 1,5%  
Summa 402 9,7% 14,4% 35,1% 40,8% 4,7% 53,5% 46,5% 1,5%

http://www.val.se