Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Väddö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väddö Norra 1036 9,8% 19,6% 33,2% 37,4% 5,3% 52,7% 47,3% 2,6%  
Summa 1036 9,8% 19,6% 33,2% 37,4% 5,3% 52,7% 47,3% 2,6%

http://www.val.se