Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Väddö Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väddö Mellersta 1819 13,6% 24,1% 27,2% 35,1% 6,7% 49,7% 50,3% 2,6%  
Summa 1819 13,6% 24,1% 27,2% 35,1% 6,7% 49,7% 50,3% 2,6%

http://www.val.se