Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Hallsta Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta Centrum 942 12,4% 22,6% 19,5% 45,4% 6,1% 44,9% 55,1% 6,3%  
Summa 942 12,4% 22,6% 19,5% 45,4% 6,1% 44,9% 55,1% 6,3%

http://www.val.se