Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Fasterna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fasterna 934 16,4% 30,2% 29,8% 23,7% 10,1% 50,7% 49,3% 6,3%  
Summa 934 16,4% 30,2% 29,8% 23,7% 10,1% 50,7% 49,3% 6,3%

http://www.val.se