Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Rimbo Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rimbo Norra 1500 23,1% 34,7% 22,6% 19,6% 10,6% 50,1% 49,9% 5,9%  
Summa 1500 23,1% 34,7% 22,6% 19,6% 10,6% 50,1% 49,9% 5,9%

http://www.val.se