Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Rimbo Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rimbo Södra 1272 19,6% 28,9% 22,0% 29,6% 8,3% 49,0% 51,0% 3,9%  
Summa 1272 19,6% 28,9% 22,0% 29,6% 8,3% 49,0% 51,0% 3,9%

http://www.val.se