Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Söderby Karl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderby Karl 858 13,4% 30,0% 29,4% 27,3% 7,8% 53,4% 46,6% 2,3%  
Summa 858 13,4% 30,0% 29,4% 27,3% 7,8% 53,4% 46,6% 2,3%

http://www.val.se