Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Roslags-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Roslags-Bro 1061 12,8% 34,6% 28,7% 23,9% 5,6% 51,9% 48,1% 4,0%  
Summa 1061 12,8% 34,6% 28,7% 23,9% 5,6% 51,9% 48,1% 4,0%

http://www.val.se