Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Vätö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vätö 1080 10,4% 21,5% 31,3% 36,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,9%  
Summa 1080 10,4% 21,5% 31,3% 36,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,9%

http://www.val.se