Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Blidö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blidö 1043 8,9% 19,9% 32,5% 38,6% 3,8% 52,5% 47,5% 2,0%  
Summa 1043 8,9% 19,9% 32,5% 38,6% 3,8% 52,5% 47,5% 2,0%

http://www.val.se