Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Hysingsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hysingsvik 766 10,6% 28,3% 30,7% 30,4% 5,5% 51,3% 48,7% 3,3%  
Summa 766 10,6% 28,3% 30,7% 30,4% 5,5% 51,3% 48,7% 3,3%

http://www.val.se