Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 5 Norrbacka/Arenberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Norrbacka/Arenberga 1354 13,6% 35,2% 21,3% 29,8% 6,9% 50,3% 49,7% 4,4%  
Summa 1354 13,6% 35,2% 21,3% 29,8% 6,9% 50,3% 49,7% 4,4%

http://www.val.se