Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1420 19,9% 38,1% 23,9% 18,2% 7,3% 51,0% 49,0% 6,3%  
Summa 1420 19,9% 38,1% 23,9% 18,2% 7,3% 51,0% 49,0% 6,3%

http://www.val.se