Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 3 Estö V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 3 Estö V 1107 20,7% 29,0% 22,3% 28,0% 9,8% 50,4% 49,6% 5,9%  
Summa 1107 20,7% 29,0% 22,3% 28,0% 9,8% 50,4% 49,6% 5,9%

http://www.val.se