Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 11 Hacktorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 11 Hacktorp 897 14,9% 34,9% 29,2% 21,0% 7,4% 51,4% 48,6% 1,8%  
Summa 897 14,9% 34,9% 29,2% 21,0% 7,4% 51,4% 48,6% 1,8%

http://www.val.se