Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 19 Mellersta Sorunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 19 Mellersta Sorunda 1383 19,0% 36,4% 23,8% 20,8% 11,9% 49,5% 50,5% 3,8%  
Summa 1383 19,0% 36,4% 23,8% 20,8% 11,9% 49,5% 50,5% 3,8%

http://www.val.se