Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 20 Sorunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 20 Sorunda N 1532 13,8% 39,4% 29,9% 16,9% 7,6% 52,8% 47,2% 4,4%  
Summa 1532 13,8% 39,4% 29,9% 16,9% 7,6% 52,8% 47,2% 4,4%

http://www.val.se