Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 16 Ösmo N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 16 Ösmo N 977 13,1% 50,7% 23,5% 12,7% 5,3% 53,0% 47,0% 4,0%  
Summa 977 13,1% 50,7% 23,5% 12,7% 5,3% 53,0% 47,0% 4,0%

http://www.val.se