Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Gårdskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gårdskär 499 8,6% 25,9% 33,9% 31,7% 3,0% 53,1% 46,9% 3,0%  
Summa 499 8,6% 25,9% 33,9% 31,7% 3,0% 53,1% 46,9% 3,0%

http://www.val.se