Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Älvkarleö Bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvkarleö Bruk 397 13,4% 36,3% 30,2% 20,2% 6,0% 54,9% 45,1% 3,8%  
Summa 397 13,4% 36,3% 30,2% 20,2% 6,0% 54,9% 45,1% 3,8%

http://www.val.se