Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Marma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marma 361 13,9% 28,5% 29,4% 28,3% 6,6% 51,5% 48,5% 2,5%  
Summa 361 13,9% 28,5% 29,4% 28,3% 6,6% 51,5% 48,5% 2,5%

http://www.val.se