Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Harnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harnäs 543 15,5% 39,0% 30,2% 15,3% 6,1% 52,5% 47,5% 5,2%  
Summa 543 15,5% 39,0% 30,2% 15,3% 6,1% 52,5% 47,5% 5,2%

http://www.val.se