Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Skutskärs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skutskärs Centrum 1258 17,2% 25,4% 22,1% 35,2% 7,7% 45,3% 54,7% 6,0%  
Summa 1258 17,2% 25,4% 22,1% 35,2% 7,7% 45,3% 54,7% 6,0%

http://www.val.se