Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1357 12,9% 33,4% 30,5% 23,2% 7,3% 51,8% 48,2% 2,1%  
Summa 1357 12,9% 33,4% 30,5% 23,2% 7,3% 51,8% 48,2% 2,1%

http://www.val.se